Privacy statement

Gebruik van informatie, gegevensbescherming en internetprivacy

Biohorma n.v. verkoopt producten onder de naam Multi-Gyn. Biohorma respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.multi-gyn.be en de Multi-Gyn Informatielijn en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Biohorma zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling in onze webwinkel. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Persoonsgegevens

Biohorma verzamelt en verwerkt persoonsgegevens waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere informatie uitsluitend als deze op vrijwillige basis via het contactformulier op onze website of per e-mail aan Biohorma is doorgegeven. Biohorma verwerkt de persoonsgegevens die je hebt verschaft om het niveau van de dienstverlening en de inhoud van de website te verbeteren, bijvoorbeeld om het materiaal op de website te updaten, om je per e-mail de informatie te verschaffen waarom je hebt verzocht, je de producten te leveren die je hebt besteld en om jouw mening over onze diensten te vragen. Conform de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, heb je altijd recht op inzage in jouw gegevens. Op jouw verzoek ontvang je een uitdraai van de gegevens die wij over je hebben. Je hebt het recht jouw persoonsgegevens door Biohorma te laten verwijderen, verbeteren en/of aan te vullen.

Gegevens over jouw gezondheid

Indien je via het contactformulier op onze website of per e-mail zelf gegevens verstrekt over jouw gezondheid, verleen je hierbij Biohorma toestemming om deze gegevens te verwerken om jou zo goed als mogelijk van dienst te zijn bij de advisering over onze producten. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt om aan de medische vragen te beantwoorden (de medische gegevens worden dus niet bijgehouden).

Enkel de Biohorma personeelsleden uit volgende categoriën en functies hebben toegang tot deze specifieke persoonsgegevens: A.Vogel consulent en herborist. Conform de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn deze personen contractueel onderworpen aan een vertrouwelijkheidsverbintenis inzake deze persoonsgegevens.

Andere gegevens

Ten behoeve van interne doeleinden, zoals beheer en statistiek, kan Biohorma ook niet tot natuurlijke personen herleidbare informatie verwerken, zoals het aantal bezoeken aan onze websites, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze websites en de IP-adressen van de internet service providers van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die anoniem blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers gebruikmaken van onze website, zodat wij deze kunnen optimaliseren.

Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Biohorma

Biohorma heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wanneer je een bestelling plaatst, het contactformulier invult, of jouw account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer (SSL). Zo worden de persoonsgegevens tijdens verzending en opslag versleuteld en vindt de verzending van persoonsgegevens altijd via een beveiligde verbinding plaats.

Het gebruik van IP-adressen

Een Internet Protocol (IP) adres is een groep cijfers die automatisch wordt toegekend aan jouw computer telkens wanneer je inlogt bij jouw internet service provider of via het local area network (LAN) of wide area network (WAN) van jouw organisatie. Webservers identificeren jouw computer automatisch op basis van het IP-adres dat er, terwijl je on-line was, aan is toegekend.

Biohorma kan IP-adressen verzamelen voor de systeemadministratie en om het gebruik van onze websites te controleren. Wij koppelen normaal gesproken het IP-adres van een gebruiker niet aan informatie die herleidbaar is tot een gebruiker. Dit betekent dat elke bezoek van een gebruiker wordt geregistreerd, maar dat die gebruiker voor ons anoniem blijft. Wij kunnen echter IP-adressen gebruiken voor het identificeren van gebruikers van onze site als wij dit noodzakelijk achten om naleving van de voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze website af te dwingen of om onze dienstverlening, onze site of andere gebruikers te beschermen

Links naar andere websites

Als service aan onze gebruikers, kunnen Biohorma websites links bevatten naar websites van derden, waarover Biohorma geen controle uitoefent. Het hier beschreven privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. Je dient zelf te controleren welke gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van toepassing zijn op de websites van derden.

Het gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch naar jouw browser wordt gestuurd. Welke cookies gebruikt Biohorma?

Functionele cookies

Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Jouw pc onthoudt de indeling die je zelf hebt gemaakt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

Functionele cookies

Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Jouw pc onthoudt de indeling die je zelf hebt gemaakt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

Cookies voor online verkoopproces

Om de verschillende stappen in het online verkoopproces te kunnen doorlopen plaatsen wij cookies. Dit is noodzakelijk voor de levering van een door jou gevraagde dienst. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

Cookies voor websitestatistieken

Wij maken bij Biohorma gebruik van een web analytics pakket (Google Analytics) om te analyseren welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), of je een groot scherm hebt, etc. Op basis daarvan kunnen we onze website optimaliseren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen dus zijn niet te herleiden naar wie je bent c.q. jouw IP adres. Ze worden door ons alleen gebruikt om jouw bezoek aan onze site te analyseren.

Wat doet Google met de cookies?

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst dus om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Cookies van externe partijen

Op verschillende sites maken we gebruik van Facebook, Youtube, Twitter en andere sociale media. We vinden het praktisch en handig om de tweets en video's en reactiemogelijkheid via bijvoorbeeld Facebook op onze sites te plaatsen. Op hun beurt analyseren deze externe partijen het klikgedrag.

Cookies uitzetten?

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Toekomst

Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over de precieze uitwerking van de cookiewetgeving. Biohorma beraadt zich nog over de manier waarop zij deze wet precies invulling gaat geven.

Vragen?

Indien je nog vragen hebt over deze Privacyverklaring van Biohorma, dan kan je een e-mail sturen naar info@biohorma.be