Privacy statement

In dit privacy statement leggen wij je uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken. Ook leggen wij uit met welk doel de gegevens worden verwerkt. Wij raden je aan dit statement zorgvuldig te lezen. Als je vragen hebt over dit privacy statement, vragen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens of algemene vragen, neem dan contact op via info@multi-gyn.be

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Deze doeleinden kun je in dit statement lezen. Daarnaast gebruiken wij alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de door ons vastgestelde doeleinden te bereiken. In gevallen waarin je toestemming is benodigd, vragen wij je eerst om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming wordt op verschillende plaatsen op onze websites gevraagd. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen. Ook de partijen die wij inschakelen om persoonsgegevens te verwerken (verwerkers) nemen passende beveiligingsmaatregelen.

Wij respecteren je recht om persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verwijderen, te beperken of over te dragen. Jouw verzoek kun je kenbaar maken via info@multi-gyn.be onder vermelding van persoonsgegevens.

1. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website en webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven. Dit doen wij in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan vooraf duidelijk is dat de persoonsgegevens aan ons worden verstrekt om te verwerken. In het hierna volgende overzicht kun je zien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Je kunt ook zien met welk doel en op grond van welke grondslag wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens

Doel

Grondslag

Naam, adres en woonplaats (NAW- gegevens)

Deze gegevens zijn nodig voor de afhandeling van jouw bestelling.

Noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst

FactuuradresHet factuuradres is nodig om de betaling te realiseren.

Noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst

Emailadres

 

Jouw mailadres wordt gebruikt om je op de hoogte te houden van de status van jouw bestelling. Ook krijg je bij, het verlenen van toestemming, de nieuwsbrieven verzonden op jouw mail.

Noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst

Betalingsgegevens

Jouw betalingsgegevens zijn nodig voor de betaling van de producten.

Noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst

IP-adres

Multi-Gyn kan IP-adressen verzamelen voor de systeemadministratie en om het gebruik van onze websites te controleren. Wij koppelen normaal gesproken het IP-adres van een gebruiker niet aan informatie die herleidbaar is tot een gebruiker. Dit betekent dat elk bezoek van een gebruiker wordt geregistreerd, maar dat die gebruiker voor ons anoniem blijft. Om onze dienstverlening, websites of gebruikers te beschermen kunnen wij toch de IP-adressen gebruiken om de een gebruiker te identificeren. Dit doen wij uitsluitend in het geval van een (mogelijke) cyberaanval.

Gerechtvaardigd belang

Gegevens over uw gezondheid

Voor de verwerking van deze gegevens verleen je toestemming via onze website. De informatie die je verschaft over jouw gezondheid kan relevant zijn bij het beantwoorden van je vragen.

Toestemming

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze producten, diensten & lifestyle. Het delen van deze informatie doen wij wanneer je al klant van ons bent, of wanneer je dat niet bent, wanneer je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Wij maken gebruik van reclame via:

  • Zoekmachine
  • Social media (specifiek gezien gaat het om: Facebook)

3. Contactformulier

Wij bieden via de website van Multi-Gyn de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier en per e-mail. Je wordt hierbij gevraagd om diverse gegevens in te vullen. Deze gegevens hebben wij nodig om jouw vraag te kunnen behandelen. Na de beantwoording en afhandeling van jouw vraag worden je gegevens automatisch verwijderd na 2 jaar.

4. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch naar je browser wordt gestuurd. Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer je onze site voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Voor verdere uitleg over de cookies verwijzen wij je naar onze cookieverklaring.

5. Google Analytics

Ten behoeve van interne doeleinden, zoals beheer en statistiek, kan Multi-Gyn ook niet tot natuurlijke personen herleidbare informatie verwerken, zoals het aantal bezoeken aan onze websites, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze websites en de IP-adressen van de internet service providers van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die anoniem blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers gebruikmaken van onze websites. Ons doel hierbij is om de websites te kunnen verbeteren. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij het laatste deel van de IP-adressen anonimiseren. Dit doen wij door de laatste drie cijfers van het IP-adres te verwijderen.

6. Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
  • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

7. Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die Multi-Gyn in dit privacy statement heeft genoemd. Dit betekend dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de desbetreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Multi-Gyn zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

8. Doorgifte van je gegevens buiten de EER

Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. Wij geven jouw persoonsgegevens alleen door aan landen buiten de EER als voor het betreffende land een adequaatheidsbesluit geldt, als de ontvanger gecertificeerd is voor het ‘EU-VS Privacy Shield’ of wanneer wij een overeenkomst hebben met de ontvanger waarin door de Europese Commissie vastgestelde modelbepalingen zijn opgenomen.

9. Inzage en wijziging van jouw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om jouw persoonsgegevens in te zien. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens , te wijzigen, aan te vullen, te beperken of te verwijderen. Ook kun je Multi-Gyn verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je kunt de toestemming die je ons hebt verleend op ieder moment intrekken. Wij zullen er alles aan doen om je verzoek binnen een maand af te handelen. Een dergelijk verzoek kun je sturen naar info@multi-gyn.be onder vermelding van de gegevens waar het om gaat.

10. Gegevensbeschermingsautoriteit

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

11. Websites van derden

Als service aan onze gebruikers, kunnen Multi-Gyn websites links bevatten naar websites van derden. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Je dient zelf te controleren welke gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van toepassing zijn op de websites van derden.

12. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

13. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij:
E-mailadres: info@multi-gyn.be
Dit privacy statement is gebaseerd op een voorbeeld statement van thuiswinkel.org en is voor het laatst aangepast op 25-06-2019 10:18:00.